סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4386

45
7
82
8
1
43
49
5
5
7
1
7
9
2
4
38
86
9
4
93
5
78