סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4392

27
1
9
6
5
47
4
7
4
2
94
286
57
5
9
4
3
38
7
9
9
4
82