סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4393

36
7
95
2
5
6
45
3
8
7
96
45
1
2
9
84
8
4
7
73
8
96