סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4394

3
8
8
5
4
94
3
28
39
2
6
5
7
1
5
89
71
5
86
5
4
9
7
1