סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4397

26
17
54
5
24
3
1
9
5
4
71
3
8
4
6
7
53
1
58
12
73