סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4402

61
7
54
74
19
8
7
5
4
23
46
2
5
6
9
78
34
47
3
21