סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4410

71
48
39
38
9
1
2
1
3
1
2
5
1
9
4
1
4
3
8
71
15
67
28