סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4419

5
93
7
34
7
5
1
8
5
49
69
71
42
8
6
2
3
9
54
8
14
6