סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4423

6
9
49
13
81
5
9
5
64
12
35
36
8
6
9
41
36
85
2
9