סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4424

9
3
1
26
7
3
786
9
8
67
91
45
8
7
159
4
9
61
1
2
7