סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4426

26
4
39
1
53
4
5
16
82
2
8
1
86
72
5
7
86
1
92
4
38