סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4429

4
1
3
29
63
8
62
1
7
29
7
6
96
3
1
83
2
37
98
7
5
4