סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4431

78
9
21
3
27
8
97
7
56
4
7
58
2
15
3
26
5
62
3
79