סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4436

8
45
7
87
1
4
9
86
12
8
4
1
1
38
23
5
6
1
93
5
81
3