סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4437

2
3
4
7
6
8
1
6
143
8
93
78
24
6
295
8
5
2
6
1
7
4
8