סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4444

2
5
6
79
2
73
8
34
2
69
15
38
3
98
1
84
5
81
9
2
6