סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4445

54
729
1
2
7
16
97
93
18
56
64
47
6
9
8
128
57