סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4446

47
52
6
1
3
1
3
8
5
28
4
21
3
12
9
5
7
6
7
6
1
19
27