סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4447

5
37
84
2
57
2
6
12
63
5
6
29
13
2
4
15
4
38
95
7