סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4450

1
45
59
74
6
6
51
7
98
6
6
3
21
6
91
5
5
48
79
93
4