סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4452

8
7
38
76
2
5
1
6
95
6
4
2
3
5
1
4
79
2
5
3
8
63
12
7
1