סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4453

61
7
5
628
9
52
1
568
5
3
398
2
73
8
931
2
9
43