סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4460

35
81
31
8
7
34
81
3
7
7
3
4
6
12
54
6
7
25
28
61