סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4461

3
87
6
98
93
1
9
645
5
82
3
974
5
2
51
26
7
69
4