סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4462

5
7
3
9
85
9
6
31
5
9
7
46
25
8
5
6
81
6
2
46
5
9
5
3