סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4470

48
2
6
3
418
3
7
2
1
5
25
37
3
6
2
7
4
789
3
6
9
37