סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4477

28
3
3
69
72
246
5
6
9
8
2
1
8
7
582
15
26
7
7
59