סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4478

85
14
9
4
2
7
1
38
4
68
4
5
18
7
71
3
2
5
2
3
93
67