סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4483

2
43
6
6
7
8
1
8
3
2
7
61
1
9
84
1
7
1
2
3
2
3
5
9
18
2