סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4485

8
29
7
19
5
8
6
4
3
9
2
57
13
7
8
4
6
2
2
7
63
6
32
7