סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4487

7
8
61
58
38
96
5
64
2
96
3
36
8
56
12
42
61
5
6