סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4490

2
6
4
81
6
9
81
23
5
6
16
58
5
1
32
53
1
1
64
8
9
2