סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4492

1
48
7
21
97
1
95
61
4
2
3
5
1
54
79
5
87
48
3
18
6