סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4496

2
8
65
3
6
7
8
3
24
1
8
2
7
6
5
4
1
7
74
2
3
5
8
4
81
9
7