סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4499

632
4
8
8
63
4
2
8
395
9
3
1
381
5
4
7
74
2
2
7
648