סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4500

58
1
4
2
8
95
46
9
79
3
5
7
7
61
3
52
29
4
7
5
2
16