סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4503

87
3
5
59
74
6
2
9
7
9
3
367
6
1
7
4
7
5
48
79
9
5
18