סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4505

16
7
285
27
1
2
7
7
98
5
6
49
2
1
7
5
13
524
6
97