סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4506

32
9
6
21
94
82
7
9
69
412
78
3
1
63
78
26
1
2
69