סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4510

6
69
82
1
54
39
6
9
3
5
4
1
6
2
9
2
54
68
1
63
52
2