סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4513

54
97
1
45
76
6
3
9
4
3
1
9
4
2
6
1
3
57
63
3
85
67