סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4515

5
8
9
8
5
32
6
1
8
3
16
3
618
9
61
4
8
2
5
93
1
4
5
3
6