סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4516

6
3
8
18
64
6
23
54
38
7
7
95
81
14
6
59
76
7
5
1