סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4518

2
9
7
12
5
58
47
31
2
9
4
3
5
1
81
94
75
4
12
3
9
4