סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4523

97
32
2
9
7
4
5
8
46
3
16
92
8
59
4
2
3
6
7
2
65
19