סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4530

2
6
7
3
5
45
273
1
4
7
96
8
45
8
7
1
192
78
4
8
9
8
4