סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4531

1
4
68
7
41
98
73
52
2
873
9
19
26
75
43
1
72
4
3