סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4534

5
3
6
9
82
69
2
5
43
71
329
65
39
8
2
54
21
6
5
8
7