סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4536

57
94
6
7
5
3
15
2
3
37
52
14
8
2
54
6
7
3
9
98
53