סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4539

2
3
2
2
935
7
57
2
918
26
743
6
85
8
924
6
3
6
7